Logowanie

Szukaj

UWAGA !!!

PRZEKAZYWANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI, ANEKSÓW DO ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI, ZAŚWIADCZEŃ ORAZ INFORMACJI  O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO

W dniu  30  czerwca 2017r.  w  sekretariacie szkoły od godz. 9.00.

    Składanie oświadczeń o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu   w terminie poprawkowym ( sierpień 2017) nie  później niż do 7 lipca 2017 r.