foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

academy2crgb_94x89Od listopada 2010 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 został Lokalną Akademią CISCO. Od tego czasu nasi uczniowie mogą uczestniczyć w kursach podstaw technologii informatycznych Cisco IT Essentials. Technologia informacyjna jest pojęciem, które obejmuje relacje między sprzętem, oprogramowaniem, siecią i pomocą techniczną przewidzianą dla użytkowników. IT Essentials: Sprzęt i oprogramowanie komputerów PC obejmuje informacje, które technik musi posiadać, aby móc odnosić sukcesy w dziedzinie IT. Kurs IT Essentials koncentruje się na wiedzy z dwóch sprzętowo-programowych certyfikatów przemysłowych: CompTIA A+ oraz EUCIP Kurs ten będzie koncentrować się na komputerach stacjonarnych i laptopach. Będą również omawiane urządzenia elektroniczne, takie jak PDA i telefony komórkowe. Szkolenia i doświadczenie będą kwalifikować technika do obsługi tego rodzaju komputerów osobistych i urządzeń elektronicznych. Uzyskanie specjalistycznej umiejętności technicznej niezbędnej do instalacji, utrzymania i naprawy komputerów. Zdobywanie certyfikacji przemysłowej daje pewność siebie i zwiększa możliwości w dziedzinie informatyki.

Na dzień dzisiejszy na kurs IT Essentials: Sprzęt i oprogramowanie komputerów PC w naszej szkole zarejestrowało się 176 uczniów z klas : 1Ti, 1Tf, 2Ti, 3Ti, 4Ti i Liceum Profilowanego. Uczniowie po ukończeniu kursu i zaliczeniu 10 egzaminów cząstkowych mogą przystąpić do egzaminu końcowego. Po zdaniu egzaminu otrzymują Certyfikat Akademii CISCO IT Essentials: PC Hardware and Software.
Kursy prowadzą Pan Sławomir Czubaj i Pan Tomasz Dawidiuk którzy posiadają Certyfikaty Akademii CISCO w zakresie IT Essentials: PC Hardware and Software (Observer, Instructor, Registrar, Academy Equipment Manager).

Program nauczania CNA - Cisco Networking Academy odzwierciedla najnowsze tendencje rozwojowe w dziedzinie sieci informatycznych. Obejmuje zajęcia laboratoryjne - prowadzone z wykorzystaniem sprzętu sieciowego oraz zestawów internetowo-multimedialnych.
Program Akademii Sieci Komputerowych Cisco (Cisco Networking Academy Program - CNAP) jest nie nastawionym na zysk programem edukacji w zakresie technologii sieciowych. Program CNAP jest realizowany na świecie od 1997 r., a w Polsce - od 2000 r. we współpracy ze szkołami średnimi i szkołami wyższymi. Program oferuje uczniom i studentom możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Taka wiedza już dziś stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera też możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej.

Centralny serwer edukacyjny CNAMS (http://cisco.netacad.net) udostępnia akademiom pełny zestaw materiałów dydaktycznych oraz narzędzi do zarządzania wszystkimi aspektami programu. Dodatkowo CNAMS umożliwia bieżące testowanie nabytej wiedzy, śledzenie postępów nauczania oraz utrzymywanie odpowiedniej jakości kształcenia, zdalne zdawanie przewidzianych w programie kursu testów.

Kurs w Języku Angielskim
dla klasy 4Ti
Serwer edukacyjny  CNAMS

academy2crgb_94x89

academy2crgb_94x89

Szukaj

Serwisy

ekonomiksu

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Logowanie