Zapraszamy do udziału w badaniu losów absolwentów techników i zasadniczych szkół zawodowych.

Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie, w ramach projektu systemowego POKL, kontynuuje badania losów absolwentów. Kolejna edycja skierowana jest wyłqcznie do absolwentów techników i szkół zawodowych z woj. lubelskiego, którzy ukończyli szkoły nie wcześniej niż w 1994 r. Krótkie badanie on-line służy porównaniu ścieżek zawodowych respondentów reprezentujqcych różne profile kształcenia.

 

Rozwiąż ankietę

absolwenci.ankietka.pl