Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

31 października 2018r.

2 listopada 2018r.

10 stycznia 2019r. -  pisemny egzamin z kwalifikacji w kl. IV

2 maja 2019r.

6,7,8 maja 2019r. – egzamin maturalny

17,18 czerwca 2019r. . – pisemne egzaminy z kwalifikacji

19 czerwca 2019r