Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

9,10 stycznia 2020 r. –  egzaminy  z kwalifikacji w kl. IV

4,5,6  maja 202020 r. – egzamin maturalny

12 czerwca 2020 r.

22, 23  czerwca 2020 r.  – egzaminy z kwalifikacji

24,25  czerwca 2020 r.