Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

 

  • początek roku szkolnego – 01 września 2016 r.
  • I semestr:

Klasy I-III - 1 września 2016 r. – 13 stycznia 2016 r.

Klasy IV – 1 września 2016 r. – 16 grudnia 2016 r.

  • II semestr:

Klasy I-III - 30 stycznia 2017 r. – 23 czerwca 2017 r.

Klasy IV – 19 grudnia 2016 r. – 28 kwietnia 2017 r.

  • zakończenie zajęć w klasach maturalnych: 28 kwietnia 2017 r.
  • Przerwy w nauce:

- zimowa przerwa świąteczna: 23-31 grudnia 2016 r.

- ferie zimowe: 16-29 stycznia 2017r.

- wiosenna przerwa świąteczna: 13-18 kwietnia 2017r.

  • Pisemne egzaminy maturalne: 4-24 maja 2017r.
  • Ustne egzaminy maturalne: 8-20 maja 2017r.
  • Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe:

Etap pisemny:

12 stycznia 2017 r. (sesja 1)

20 czerwca 2017 r.(sesja 2)

Etap praktyczny:

16 stycznia – 23 lutego 2017 r. (sesja 1)

16 czerwca – 8 lipca 2017 r. (sesja 2)