Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

  • początek roku szkolnego – 04 września 2017 r.
  • I semestr:

Klasy I-III - 4 września 2017 r. – 20 stycznia 2018 r.

Klasy IV – 4 września 2017 r. – 15 grudnia 2017 r.

  • II semestr:

Klasy I-III - 21 stycznia 2018 r. – 22 czerwca 2018 r.

Klasy IV – 16 grudnia 2017 r. – 26 kwietnia 2018 r.

  • zakończenie zajęć w klasach maturalnych: 27 kwietnia 2018 r.
  • Przerwy w nauce:

- zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2017 r.

- ferie zimowe: 29 stycznia - 11 lutego 2018r.

- wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca - 3 kwietnia 2018r.

  • Pisemne egzaminy maturalne: 4-23 maja 2018r.
  • Ustne egzaminy maturalne: 5 - 25 maja 2018r.

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja śródroczna uczniów klas maturalnych ) 18 grudnia.

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja śródroczna uczniów klas I-III) 23 stycznia 2018r.  Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej 26 stycznia 2018r.

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja roczna  uczniów klas maturalnych ) 24 kwietnia 2018r.

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja roczna  uczniów klas I-III) 18 czerwca 2018r.  Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej 26 czerwca 2018r.