UWAGA!

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

„STAŻ ZAGRANICZNY DROGĄ DO KARIERY ZAWODOWEJ”

projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany na zasadach programu Erasmus+

W ramach projektu  56 uczniów naszej szkoły z klas technikum kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik handlowiec, technik spedytor, technik hotelarstwa, technik logistyk i technik geodeta. – weźmie udział w czterotygodniowych stażach zawodowych we Włoszech.

Celem projektu jest ułatwienie uczestnikom – dzięki stażom odbytym za granicą - zdobycia  nowych kwalifikacji zawodowych i językowych oraz podwyższenia kompetencji osobistych. Cele drugoplanowe to poznanie historii, kultury i tradycji kraju przyjmującego, nauka tolerancji i zrozumienia dla osób wychowanych w innej kulturze.

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożą się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego (50-godzinny kurs języka włoskiego)  i kulturowego. Po ich zakończeniu uczestnicy podzieleni na trzy grupy, wyjadą do Włoch.

W czerwcu 2019 r. wyjedzie grupa nr 1 licząca 19 stażystów pod opieką 2 przedstawicieli szkoły; w październiku 2019 r. grupa nr 2 (licząca 19 stażystów pod opieką 2 przedstawicieli szkoły); a w listopadzie 2019 r. - grupa nr 3 licząca18 stażystów i 2 opiekunów.

Każdy z uczestników dostanie certyfikat odbycia kursu językowego i certyfikat odbycia zajęć przygotowania kulturowego i pedagogicznego – oba wystawione przez szkołę; certyfikat odbycia stażu wystawiony przez włoską organizację partnerską oraz unijny dokument Europass-Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe - honorowany na terenie całej Unii Europejskiej, a także dokumenty Europass-CV i Europass-Paszport Językowy.

 

Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. koszty przygotowania językowego, pedagogicznego  i kulturowego; koszty podróży i pobytu za granicą wraz z wyżywieniem, koszty ubezpieczenia i organizacji stażu są finansowane przez szkołę ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie szkoły.

Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie szkoły z zachowaniem terminów określonych w regulaminie. Dotyczy klas II, III i IV.

W razie niejasności, informacji udziela p Marzena Mierzwa (sala304).