foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

loga

Uczniowie ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej wezmą udział w międzynarodowym projekcie " United Europe" w Atenach.
Projekt "Zjednoczona Europa w obliczu wyzwań, wzmacnianie solidarności" jest międzynarodową inicjatywą organizowaną i koordynowaną przez organizację E.K.O. Projekt odbędzie się w Atenach, w Grecji, w dniach 8-18 kwietnia 2019r. W projekcie weźmie udział 50 młodych ludzi, z 7 różnych krajów  Unii Europejskiej: Estonia, Włochy, Niemcy, Grecja, Litwa, Polska i Hiszpania.
Podczas projektu uczestnicy będą wymieniać się poglądami i wiedzą na temat podstawowych załóżeń Unii Europejskiej, istotnych korzyści wynikających z jej członkostwa, a także najważniejszych wyzwań przed którymi stoi UE. Najważniejsze problemy, tj. kryzys finansowy, wysoki poziom bezrobocia wśród młodzieży, ciągły napływ imigrantów i nasilenie terroryzmu, zostaną szczegółowo przeanalizowane.


Dzięki uczestnictwu w działaniach edukacyjnych (dialog międzykulturowy, osobiste relacje, otwarte dyskusje, ćwiczenia interaktywne) i wieczorach międzykulturowych uczestnicy zyskają nowe znajomości oraz bliżej poznają kulturę i zwyczaje innych państw. Pozwoli to zapewne stworzyć międzynarodową sieć przyjaciół.
Młodzież uczestnicząca w projekcie powróci do swoich krajów z większą świadomością głównych wartości Unii Europejskiej, przygotowana do konstruktywnej dyskusji na temat demokracji, polityki, praw człowieka i równości, a także bardziej otwarta na nowe wyzwania Unii Europejskiej.

LogosBeneficairesErasmusLEFT EN

Wersja angielska

Szukaj

Serwisy

digischool

ekonomiksu

doradztwo

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz