loga

Uczniowie ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej wezmą udział w międzynarodowym projekcie " United Europe" w Atenach.
Projekt "Zjednoczona Europa w obliczu wyzwań, wzmacnianie solidarności" jest międzynarodową inicjatywą organizowaną i koordynowaną przez organizację E.K.O. Projekt odbędzie się w Atenach, w Grecji, w dniach 8-18 kwietnia 2019r. W projekcie weźmie udział 50 młodych ludzi, z 7 różnych krajów  Unii Europejskiej: Estonia, Włochy, Niemcy, Grecja, Litwa, Polska i Hiszpania.
Podczas projektu uczestnicy będą wymieniać się poglądami i wiedzą na temat podstawowych załóżeń Unii Europejskiej, istotnych korzyści wynikających z jej członkostwa, a także najważniejszych wyzwań przed którymi stoi UE. Najważniejsze problemy, tj. kryzys finansowy, wysoki poziom bezrobocia wśród młodzieży, ciągły napływ imigrantów i nasilenie terroryzmu, zostaną szczegółowo przeanalizowane.


Dzięki uczestnictwu w działaniach edukacyjnych (dialog międzykulturowy, osobiste relacje, otwarte dyskusje, ćwiczenia interaktywne) i wieczorach międzykulturowych uczestnicy zyskają nowe znajomości oraz bliżej poznają kulturę i zwyczaje innych państw. Pozwoli to zapewne stworzyć międzynarodową sieć przyjaciół.
Młodzież uczestnicząca w projekcie powróci do swoich krajów z większą świadomością głównych wartości Unii Europejskiej, przygotowana do konstruktywnej dyskusji na temat demokracji, polityki, praw człowieka i równości, a także bardziej otwarta na nowe wyzwania Unii Europejskiej.

LogosBeneficairesErasmusLEFT EN

Wersja angielska