snapchat 307114907UCZNIOWIE EKONOMIKA NA STAŻACH W ITALII

W 2019 ROKU, w ramach projektu „STAŻ ZAGRANICZNY DROGĄ DO KARIERY ZAWODOWEJ” (finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego na zasadach programu Erasmus+), po kilkutygodniowym procesie rekrutacji, 56 uczniów technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej kształcących się w różnych zawodach, wzięło udział w czterotygodniowych stażach zawodowych we Włoszech, w Spoletto.

 

WRTOŚĆ PROJEKTU:  € 148 734, 00    to jest : 629 822,53 zł

Celem projektu było ułatwienie uczestnikom – dzięki stażom odbytym za granicą - zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i językowych oraz podwyższenie kompetencji osobistych. Cele drugoplanowe to poznanie historii, kultury i tradycji Włoch, nauka tolerancji i zrozumienia dla osób wychowanych w innej kulturze.

Każdy uczestnik projektu wziął udział w zajęciach przygotowujących go do wyjazdu na staż: zajęcia z przygotowania pedagogicznego, językowego (50-godzinny kurs języka włoskiego) i kulturowego.

Pierwsza grupa odbyła staż czerwcu, druga październiku a trzecia w listopadzie 2019 r

Partnerem projektu, który zorganizował staże za granicą, była włoska spółdzielnia socjalna Azzurra Societa Cooperativa Sociale z Włoch – organizacja z wielkim doświadczeniem w realizacji projektów międzynarodowych, współpracująca od 20 lat ze szkołami polskimi.  

 Nasi uczniowie nie tylko pracowali, ale również brali udział w wycieczkach do: Rzymu, Asyżu, Florencji nad Adriatyk lub wodospady Marmore. 

Każdy z uczestników dostał certyfikat odbycia kursu językowego wystawiony przez szkołę; certyfikat odbycia stażu wystawiony przez włoską organizację partnerską oraz unijny dokument Europass-Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe - honorowany na terenie całej Unii Europejskiej.

Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. koszty przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego; koszty podróży i pobytu za granicą wraz z wyżywieniem, koszty ubezpieczenia i organizacji stażu zostały sfinansowane przez szkołę ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.