resized 20211217 130603001received 1003002303929044shape you future

Dnia 17 grudnia 2021 odbyło się spotkanie naszych uczniów z ekspertami w dziedzinie doradztwa zawodowego w ramach projektu JOB SHADOWING programu ERASMUS + .

Spotkanie prowadziły psycholog p. Aleksandra Kowalewska i p. Jolanta Litwiniuk, która służyła swoją pomocą w dziedzinie doradztwa zawodowego. Wszystkie działania miały na celu  udzielania pomocy młodzieży  w wyborze zawodu, kierunku kształcenia oraz dalszego szkolenia.   Podczas zajęć uczniowie mogli skupić się na  określeniu  mocnych i słabych stron swojej osobowości. 

Przeprowadzono również specjalne testy. Na podstawie otrzymanych wyników uczniowie mogli  podjąć próbę określenia odpowiedniej ścieżki kariery, w której każdy  indywidualnie najlepiej się odnajduje. Na zakończenie każdy z uczestników wyznaczył sobie cele do osiągnięcia.

resized 20211217 130629

resized 20211217 130603001