wymiana litwa Zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w wymianie młodzieżowej na Litwe!
Uczniowe muszą mieć 18 lub więcej lat oraz być zaszczepieni.

Exchange days: from 2022.05.11 to 2022.05.17
Travel dates: 2022.05.10 arrival, 2022.05.18 departure. 

Place: Palūšė/Meironys (Aukštaitija National Park), Lithuania

Participating countries: Lithuania (hosting), Hungary, Portugal, Bulgaria, Turkey, Poland.
Participants per country: 5 (age 18-30)

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w wymianie młodzieżowej na Litwe!

Uczniowe muszą mieć 18 lub więcej  lat oraz być zaszczepieni.

Wymiana ma na celu zidentyfikowanie wspólnych przyczyn nietolerancji i analizę utrzymujących się przypadków nietolerancji ze względu na kulturę, religię, płeć i rasę z różnymi mniejszościami, stworzenie dobrych nawyków w celu jej ograniczenia, a także strategii, które mogłyby pomóc zwiększyć tolerancję wobec mniejszości w krajach uczestniczących i poza nimi.

Proszę wypełnić komputerowo załączony formularz zgłoszeniowy, złożyć odręczne podpisy (uczennica/uczeń i rodzic/opiekun prawny) i przekazać wydrukowany formularz w terminie do 29.04.2022r. (piątek) opiekunowi wyjazdu – nauczycielowi języka angielskiego p. Justynie Krupie