foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

Internat ZSZ Nr 1 w Białej Podlaskiej stanowi integralną część Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Białej Podlaskiej. Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wspierającą działalność szkoły.
Internat funkcjonuje sześć dni w tygodniu - od godziny 17.00 w niedzielę do godziny 10.00 w sobotę.
Dysponujemy pokojami trzy - i czteroosobowymi.
Dużym atutem naszego internatu jest dogodne położenie w centrum miasta i piękne, zadbane otoczenie na terenie placówki.
Nasze wychowanki w wolnym czasie mają do dyspozycji salę telewizyjną, DVD, salę komputerową z dostępem do Internetu, mini - siłownię, czytelnię, ciche pomieszczenie służące do nauki własnej.
Mieszkanki podzielone są na grupy wychowawcze. Całodobową opiekę nad grupami sprawują wychowawcy - służący pomocą każdej wychowance od pierwszego do ostatniego dnia pobytu w internacie. Każdą wychowankę obowiązuje rozkład dnia codziennego, szczegółowa organizacja internatu, przepisy przeciwpożarowe.
Dziewczęta mają możliwość pracy w sekcjach działających w internacie. Są to: Samorząd Internatu, Sekcja Gospodarcza, Sekcja Kulturalno - Naukowa, a także koło plastyczne.

Szukaj

W galerii...

Logowanie