foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

jezyki obceW październiku i listopadzie 2012 r. kolejne grupy zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języków obcych zawodowych: 3 grupy z języka rosyjskiego, 5 grup z języka angielskiego, 1 grupa z języka niemieckiego rozpoczęły zajęcia.
Młodzież uczestnicząca w zajęciach otrzymała materiały promocyjne oraz pomoce dydaktyczne

Czytaj więcej: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języków obcych zawodwych

doradcaW październiku 2012 roku rozpoczęła się II edycja zajęć grupowe z doradztwa zawodowego, indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem. Młodzież klas trzecich, będzie przygotowywana do:
• trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia,
• planowania dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej,
• poruszania się po rynku pracy. Zajęcia mają na celu:
• wzrost umiejętności pracy w zespole wśród uczennic i uczniów,
• rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej,
• wzrost motywacji do nauki,
• wzrost samooceny,
• wzrost zainteresowań kształceniem zawodowym.

wynalazcaOd 27 października 2012 roku uczniowie uczestniczą w kole naukowym Koło Wynalazców w ramach projektu „ Jestem dobry, będę lepszy". 15 uczestników w ciągu 30 godzin będzie doskonaliło swoje umiejętności, w zakresie zainteresowania młodzieży wynalazczością, opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu prawa własności przemysłowej , umiejętności dokonywania i zgłaszania projektów wynalazczych.

Czytaj więcej: Zajęcia Koła Wynalazców

innowatorOd 13 października 2012 r. uczniowie ponownie uczestniczą w kole naukowym: Koło Innowatorów Techniki w ramach projektu „ Jestem dobry, będę lepszy". 15 uczestników w ciągu 30 godzin będzie doskonaliło swoje umiejętności, w zakresie budowy i działania podstawowych elementów elektronicznych, zasad budowy urządzeń elektronicznych, zasad wykonywania płytek drukowanych, podstaw lutowania, budowy układu elektronicznego, pisanie programu w języku Delphi do sterowania portem LPT

Czytaj więcej: Koło Innowatorów Techniki

bukiet16 października 2012 roku kolejna grupa „Bukiety na każdą okazję" rozpoczęła zajęcia w ramach projektu „Jestem dobry, będę lepszy". Podczas cyklu zajęć praktycznych uczniowie klas technikum architektury krajobrazu, zwiększą swoje umiejętności zawodowe w zakresie florystyki, bukieciarstwa i kompozycji kwiatowych. Nabyte umiejętności praktyczne pozwolą na podniesienie atrakcyjności absolwenta na rynku pracy.

logOd 13 października 2012 roku uczniowie uczestniczą w kole naukowym Akademia CISCO w ramach projektu „ Jestem dobry, będę lepszy". 15 uczestników w ciągu 30 godzin będzie doskonaliło swoje umiejętności, w zakresie budowy komputera oraz jego konfiguracji, instalacji systemu operacyjnego, bezpiecznych procedur laboratoryjnych, montażu komputera, podstaw konserwacji i rozwiązywania problemów komputerów, podstaw systemów operacyjnych, laptopów i urządzeń mobilnych, obsługi programów: CorelDRAW Graphics Suite X5 PL, SWiSH Max4, Pajączek 5 NxG Profesjonal Edu, Adobe Photoshop CS5.

Czytaj więcej: Koło naukowe Akadmia Cisco

Szukaj

Serwisy

digischool

ekonomiksu

doradztwo

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz