foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

W ramach projektu młodzież uczestniczyła w zajęciach praktycznych: Wzmacnianie własnego rozwoju poprzez arteterapię. Zorganizowano 2 grupy w następujących terminach:

  • 24.03.2012 r. – 26.05.2012 r. grupa 1 – 30 godzin – 10 uczestników/uczestniczek,
  • 09.02.2013 r. – 7.05.2013 r. grupa 2 – 30 godzin – 10 uczestników/uczestniczek.

Łącznie zrealizowano 60 godzin zajęć praktycznych.

Zajęcia miały na celu:
- stymulowanie uczniów w obszarze uzdolnień, zainteresowań , samoświadomości w środowisku edukacyjno – zawodowy,
- budowanie adekwatnej samooceny ,
- budowanie poczucia własnej wartości,
- rozwijanie potencjału i uzdolnień, - stwarzanie warunków do doświadczania sukcesów,
- rozwijanie zdolności twórczych,
- prace decupage i warsztaty artystyczne.

Młodzież otrzymała materiały promocyjne i dydaktyczne. Podczas zajęć wykorzystywano sprzęt zakupiony w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Szukaj

Serwisy

digischool

ekonomiksu

doradztwo

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz