foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

W październiku 2011 r. odbyły się pierwsze zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języków obcych zawodowych, w tym 3 grupy z języka niemieckiego.
Młodzież uczestnicząca w zajęciach otrzymała materiały promocyjne oraz pomoce dydaktyczne.
Zajęcia mają na celu:
• zwiększenie atrakcyjności zawodowej absolwentów na rynku pracy,
• przygotowanie do podejmowania działań zarówno w sytuacjach związanych z ogólnie rozumianym życiem zawodowym, jak i w konkretnej sytuacji,
• podniesienie poziomu umiejętności językowych, które są niezbędne w nauczaniu przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących,
• rozwijanie umiejętności działania na płaszczyźnie komunikacyjnej i interpersonalnej,
• uwrażliwienie na relacje pomiędzy własną kultura a obcymi kręgami kulturowymi

Szukaj

Serwisy

digischool

ekonomiksu

doradztwo

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz