foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

W ramach projektu młodzież uczestniczyła w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych: „Matematyka w nauczaniu ekonomii i informatyki".
Zorganizowano 10 grupy w następujących terminach:

  • 01.10.2011 r. – 17.03.2012 r. grupa 1 – 40 godzin – 10 uczestników/uczestniczek,
  • 01.10.2011 r. - 17.03.2012 r. grupa 2 – 40 godzin – 10 uczestników/uczestniczek,
  • 19.11.2011 r. - 05.05.2012 grupa 3 – 40 godzin – 10 uczestników/uczestniczek,
  • 22.10.2011 r. - 14.04.2012 r. grupa 4 – 40 godzin – 10 uczestników/uczestniczek,
  • 05.11.2011 r. - 12.05.2012 r. grupa 5 – 40 godzin – 10 uczestników/uczestniczek,
  • 27.10.2012 r. – 09.02.2013 r. grupa 1 – 40 godzin – 10 uczestników/uczestniczek,
  • 27.10.2012 r. – 09.02.2013 r. grupa 2 – 40 godzin – 10 uczestników/uczestniczek,
  • 27.10.2012 r. - 09.02.2013 grupa 3 – 40 godzin – 10 uczestników/uczestniczek,
  • 17.11.2012 r. - 13.02.2013 r. grupa 4 – 40 godzin – 10 uczestników/uczestniczek,
  • 24.11.2012 r. - 27.04.2013 r. grupa 5 – 40 godzin – 10 uczestników/uczestniczek.

Łącznie zrealizowano 400 godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.
Zajęcia miały na celu:
-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, pozwalające kształtować umiejętności matematyczne, które są niezbędne w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych i informatycznych.

Młodzież otrzymała materiały promocyjne i dydaktyczne. Podczas zajęć wykorzystywano sprzęt zakupiony w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Szukaj

Serwisy

digischool

ekonomiksu

doradztwo

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz