Lista nauczycieli pracujących w ZSZ nr 1

 

dyr. Długołęcki Ireneusz - matematyka

dyr. Ciołek Anna - język polski

dyr. Jarocka Iwona - matematyka

dyr. Stańczuk Marta - chemia, przedmioty zawodowe logistyczne
dyr. Zawadzka Iwona - przedmoty zawodowe gastronomiczne

kier. Makarewicz Monika - przedmioty zawodowe gastronomiczne

z-ca kier. Przywuska Małgorzata - przedmioty zawodowe gastronomiczne

kier. Sarnacka Romualda - wychowawca w internacie

Aleksandrowicz Adam - wychowanie fizyczne

Bahonko Dorota -  przedmioty zawodowe informatyczne

Banasiak Edyta - język rosyjski

Bielecka Barbara - przedmioty zawodowe ekonomiczne

Bogdan Barbara - przedmioty  zawodowe informatyczne

Brodacka Hordejuk Agnieszka - religia

Celmer Agnieszka - religia

Charytoniuk Ewa - przedmioty zawodowe ekonomiczne

Chazan Tomasz - matematyka, fizyka

Choromańska Anna - wychowanie fizyczne

Chwedoruk Mariola - przedmioty zawodowe ekonomiczne

Ciołek Anna - język polski

Czubaj Sławomir - przedmioty zawodowe informatyczne

Czyżewska-Kasjaniuk Bożenna - pedagog szkolny

Daniłoś Iwona - język angielski

Dawidiuk Tomasz - fizyka

Długołęcka Marzanna - matematyka

Doroszuk Krzysztof - przedmioty zawodowe informatyczne

Dydycz Jolanta - język polski

Dziewulak Agnieszka - wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie

Fedoruk Katarzyna - chemia

Filipczyk Urszula - religia

Gałązka Anna - historia

Gałecka Agnieszka - język polski
Górak Małgorzata - język francuski

Gromelska Jolanta - przedmioty zawodowe gastronomiczne

Grzeczyńska Zofia - przedmiotyzawodowe ekonomiczne

Hasiuk Magdalena - j. rosyjski

Hebda Magdalena - religia

Hordjewicz Tomasz - przedmioty zawodowe informatyczne

Horodecka Elzbieta - przedmiotyzawodowe gastronomiczne

Hromiuk Grazyna - przedmiotyzawodowe gastronomiczne

Jaroszek Violetta - wychowanie fizyczne

Jasieńczuk Anita - j. rosyjski

Juńczyk Marta - język polski

Kalenik Iwona - język angielski

Kałuża Aleksandra - j. niemiecki

Kamecki Wiesław - wychowanie fizyczne

Kasztelan Elżbieta - język rosyjski

Klebaniuk - Szołonik Anna - język polski

Kossowska Katarzyna - j. angielski

Kotiuk Agnieszka - przedmioty zawodowe gastronomiczne

Kowaluk Barbara - przedmioty zawodowe gastronomiczne

Kozakiewicz Wioletta - pedagog w internacie

Krasieńko Elżbieta - przedmioty zawodowe ekonomiczne

Król Jolanta - historia, wos

Krupa Justyna - j. angielski

Kulhawczuk Katarzyna - pedagog w internacie

Kuliczanka Wioleta - przedmioty zawodowe gastronomiczne

Kulpa Jacek - geografia, informatyka

Kurzyńska Mariola - wychowanie fizyczne

Kwiecień Michał - wychowanie fizyczne

Lachowska Jolanta - biologia

Litwiniuk Jolanta - przysposobienie obronne

Łęczycka Ozimek Sylwia - język angielski

Maj Iwona - biologia

Matusiewicz Anna - pedagog w internacie

Mielecka Monika - język angielski

Mierzwa Marzena - język angielski

Migasiuk Wiesława - wiedza o kulturze, wychowawca w internacie

Mika Patrycja - przedmioty zawodowe ekonomiczne

Mikołajczyk Dorota - biblioteka

Nosalski Stanisław - język polski

Osiej Marta - przedmioty zawodowe architektury krajobrazu

Piotrowska Jolanta - matematyka

Piszcz Monika - przedmioty zawodowe ekonomiczne

Polkowska Mgdalena - j. angielski

Przywuska Anna - przedmioty zawodowe gastronomiczne

Pugacewicz Andrzej - religia prawosławna

Rogalska Dorota - język polski

Romaniuk Ewa - język francuski, język angielski

Romanowska Monika - przedmioty zawodowe ekonomiczne

Rzymowska Anna - przedmioty zawodowe informatyczne

Sawtyruk Marta - język polski

Sęczyk Agnieszka - przedmioty zawodowe gastronomiczne

Skulimowski Paweł - przedmioty zawodowe informatyczne

Sobczak Mirosław - wychowanie fizyczne

Stańczuk Marta - chemia

Steckiewicz Agata - przedmioty prawnicze

Stefanowicz Anna - przedmioty zawodowe geodezyjne

Stelmaszuk Katarzyna - matematyka

Stepiuk - Drewulska  Dorota - język niemiecki

Struk Agnieszka - historia, wos

Sudewicz Anna - matematyka

Szczygielska Marta - historia, wos, wychowawca w internacie

Szot Agnieszka - język angielski

Szudejko Marta - język niemiecki

Szypulski Sławomir - religia

Śliwa Edyta - przedmioty prawnicze

Tarkowska Krystyna - przedmioty zawodowe gastronomiczne

Turska Agata - historia, wos, pedagog szkolny

Weśniuk Marta - język angielski
Wróbel Danna - język rosyjski

Wójcik Anna - biblioteka, przedmioty informatyczne

Zagajski Marek - wychowanie fizyczne

Zajdel Bożena - przedmioty zawodowe gastronomiczne

Zajdel Katarzyna - przedmioty zawodowe ekonomiczne

Zalech Elżbieta - matematyka

Zawadzka Iwona - przedmioty zawodowe gastronomiczne

Zieniuk Anna - język angielski

Żarkiewicz Joanna - przedmioty zawodowe architektury krajobrazu

Żelisko Beata - geografia, informatyka