foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) to nowa BEZPŁATNA forma zdobywania kwalifikacji zawodowych.

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej

ZAPRASZA ABSOLWENTÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ

NA NIEODPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE.

                                                                            

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodzie     w zakresie danej kwalifikacji. Po zakończeniu każdej  kwalifikacji, słuchacz uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji. Po zdaniu egzaminu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie,

Jedynym warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończony 18 rok życia.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej.     

Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w zawodzie.

Słuchacz, który zrealizował efekty wspólne lub zawodowe w ramach innych kwalifikacji, może być zwolniony z obowiązku odbywania tych zajęć

Część godzin może być realizowana w formie kształcenia na odległość.

Termin rozpoczęcia kursów 1 września 2015r.

Rekrutacja trwa do 25 sierpnia 2015r.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dają możliwość szybkiego przekwalifikowania się lub zdobycia nowych uprawnień zawodowych

Szukaj

Serwisy

logo warsztaty

internat

digischool

ekonomiksu

doradztwo

aktywna tablica

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

wsz1

int1

moodle1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz