foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

Na przestrzeni wielu lat historii szkoły młodzież uczestniczyła w różnych kołach zainteresowań, olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Do znaczących osiągnięć można zaliczyć:

 

Rok szkolny 2013/2014 - WYNIKI MATUR

 

  Ogółem Zdało % Nie zdało %
ZSZ 1 222 100 45% 122 55%
OKE Kraków - technikum 93320 50820 54% 42500 46%
m. Biała Podlaska-technikum 354 152 43% 202 57%
powiat bialski-technikum 192 84 46% 98 54%

 

 

Rok szkolny 2013/2014

Rodzaj konkursu/olimpiady Organizator Nagrody/osiągnięcia Koordynator
Ogólnopolski Raking Techników 2014 r. Dziennik "Rzeczpospolita", miesięcznik "Perspektywy" W 16 Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanym przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita” nasza szkoła zajęła 222, natomiast w woj. lubelskim14 pozycję.Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu technika zostały ocenione za pomocą kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach –5,51 wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych –70,16, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych- 36,17, egzamin zawodowy- 49,69. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.  
I Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Bankach Stowarzyszenie e-Przedsiębiorczość Gniezno finalista : Patrycja Parczyńska uczennica klasy IIIb w zawodzie technik ekonomista p. Ewa Charytoniuk

 

Rok szkolny 2012/2013 - WYNIKI MATUR

ZDAWALNOŚĆ MATURY MAJ 2013
  LICEUM PROFILOWANE TECHNIKUM
OKE 59,4% 70,6%
LUBELSKIE 60% 65%
m. Biała Podlaska 65% 71%
ZSZ NR 1 100% 76,64%

 

Rok szkolny 2012/2013

Rodzaj konkursu/olimpiady Organizator Nagrody/osiągnięcia Koordynator
Ogólnopolski Raking Techników 2013 r. Dziennik "Rzeczpospolita", miesięcznik "Perspektywy" W 15 Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanym przez miesięcznik „Perspektywy" i dziennik „Rzeczpospolita" nasza szkoła zajęła 157 miejsce na 250 szkół objętych rankingiem. Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu technika zostały ocenione za pomocą pięciu kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach – 25,93, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych – 64,83, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych- 36,26, egzamin zawodowy- 49,15 oraz opinia o uczniach szkoły wyrażona przez kadrę akademicką – 11,39. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.  
IX Ogólnopolski Konkurs „Smaki Lubelszczyzny" Departament Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Dominika Sławińska- uczennica klasy 2Tc w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych zajęła II miejsce w konkursie „ Smaki Lubelszczyzny" p. Elżbieta Horodecka
VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych „ Technik Absolwent 2012" Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Ewa Kukawska- uczennica kl. 4Technikum, zawód: technik ekonomista w roku szkol.2011/2012 uzyskała I miejsce w specjalności „ technik ekonomista" wychowawca pani Ewa Charytoniuk
Olimpiada Innowacji Technicznych Polski Związek Wynalazców i Racjonalizatorów Finaliści: Paweł Kryśkiewicz, Jakub Myć- uczniowie kl. 3 w zawodzie technik informatyk p. Sławomir Czubaj
XXXIX Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości Polski Związek Wynalazców i Racjonalizatorów Finalistki: Marta Stasiewska i Anna Panasiuk- uczennice kl.3 w zawodzie technik ekonomista oraz Magda Kostyra- uczennica kl.4 w zawodzie technik handlowiec p. Zofia Grzeczyńska i p. Agata Steckiewicz

Rok szkolny 2011/2012 - WYNIKI MATUR

ZDAWALNOŚĆ MATURY MAJ 2012
  LICEUM PROFILOWANE TECHNIKUM
POLSKA 57,00% 70,00%
LUBELSKIE 58,20% 65,20%
ZSZ NR 1 91,40% 82,60%

Rok szkolny 2011/2012

Rodzaj konkursu/olimpiady Organizator Nagrody/osiągnięcia Koordynator
Ogólnopolski Raking Techników 2012 r. Dziennik "Rzeczpospolita", miesięcznik "Perspektywy" W 14 Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych nasza szkoła zajęła 168 miejsce, natomiast w Rankingu Maturalnym Techników zajęliśmy 115 miejsce w kraju i 12 miejsce w województwie lubelskim . Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu technika zostały ocenione za pomocą pięciu kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, egzamin zawodowy, oraz opinia o uczniach szkoły wyrażona przez kadrę akademicką. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.  
XXXVI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku Żywienie Człowieka i Gospodarstwo Domowe Komitet Okręgowy w Lublinie Laureatka: Monika Stachyra  kl. 4 Te,

p.Wioleta Kuliczanka

p. Anna Przywuska

XXXVII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych Akademia Podlaska w Siedlcach

 

Laureat: Rafał Szulak,  kl 4 Tk

 

p. Joanna Bojaczuk

XXXVIII Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Laureatka: Ewa Kukawska, kl. 4 Ta

Finalistka: Marta Stasiewska, kl. 4 Tb

p. Zofia Grzeczyńska
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Finalistka; Monika Stachyra, kl 4 Te p. Jolanta Gromelska
Olimpiada Innowacji Technicznych Polski Związek Wynalazców i Rcjonalizatorów

Finaliści: Ernest Chmiel, Przemysław Hołownia, Grzegorz Filipiuk, Maksymilian Jaroć, kl.3Ti,

Adam Bobruk, Michał Kobyliński, kl.2Ti

p. Sławomir Czubaj

Rok szkolny 2010/2011 - WYNIKI MATUR

ZDAWALNOŚĆ MATURY MAJ 2011
  LICEUM PROFILOWANE TECHNIKUM
OKE 51,10% 61,40%
LUBELSKIE 49,20% 54,20%
ZSZ NR 1 84,75% 72,04%

Rok szkolny 2010/2011

Rodzaj konkursu/olimpiady Organizator Nagrody/osiągnięcia Koordynator
Ogólnopolski Raking Szkół Ponadgimnazjalnych
2011 r.
Dziennik "Rzeczpospolita", miesięcznik "Perspektywy" 79 miejsce w kraju wśród techników, 6 miejsce w województwie lubelskim -wskaźniki: 57,78, olimpiady - 13,49, przedmioty obowiązkowe na maturze - 69,64, przedmioty dodatkowe - 36,64, kryteria akademickie - 22,90  
XXXV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych Komitet Okręgowy w Lublinie Laureatka Monika Stachyra kl. 3 Te p.Wioleta Kuliczanka
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Finalista:Daniel Kuczewski, kl.4Tb p. Monika Romanowska
Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów Finaliści: Daniel Gołaszewski, kl 4 Ta, Ewa Kukawska, kl. 3 Ta p. Zofia Grzeczyńska, p. Agata Steckiewicz
Olimpiada Wiedzy o Żywności i Żywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Finalistka; Monika Stachyra, kl 3 Te p. Jolanta Gromelska, p. I Maj
Olimpiada Innowacji Technicznych Polski Związek Wynalazców i Rcjonalizatorów Finaliści: Paweł Brzozowski, Konrad Gryczko, kl. 3 Ti p. Sławomir Czubaj

Rok szkolny 2009/2010 - WYNIKI MATUR

ZDAWALNOŚĆ MATURY MAJ 2010
  LICEUM PROFILOWANE TECHNIKUM
OKE 58,30% 66,60%
LUBELSKIE 50,80% 60,60%
M. BIAŁA PODLASKA 65,80% 72,80%
ZSZ NR 1 91,01% 72,34%

Rok szkolny 2009/2010

Rodzaj konkursu/olimpiady Organizator Nagrody/osiągnięcia Koordynator
Ogólnopolski Raking Szkół Ponadgimnazjalnych
2010 r.
Dziennik "Rzeczpospolita", miesięcznik "Perspektywy" 146 pozycja w kraju, 8 miejsce w województwie, 1 miejsce w Białej Podlaskiej - 9 finalistów olimpiad, 1 laureat  
Olimpiada Innowacji Technicznych Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów Warszawie Finaliści ; Arkadiusz Franczuk , Paweł Hepner z klasy 3 technik informatyk,
Dawid Sidoruk , Łukasz Mentel z klasy 2 technik informatyk, Wojciech Białecki , Emil Pomorski z klasy 3 technik informatyk.
Karol Dejneko, Dawid Reszko z klasy 1 technik ekonomista
Pan Sławomir Czubaj


Pani Iwona Maj

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych „Żywienie Człowieka i Gospodarstwo" Akademia Podlaska Siedlce Finalistka Monika Stachyra z klasy 2 technik organizacji usług gastronomicznych Pani Wioletta Szwaj
Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie Finaliści:Sylwia Adamiuk, Łukasz Filipiuk z klasy 3 technik ekonomista Pani Zofia Grzeczyńska
XV Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menedżerskich Fundacja Liceów Handlowo- Kupieckich Finalista: Daniel Kuczewski z klasy 3 technik ekonomista Pani Elżbieta Ladwiniec
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tęcza" ASP w Warszawie Wydział Grafiki 1 miejsce w województwie Hubert Kołodziejski z klasy 2 liceum Pani Wiesława Migasiuk
I Ogólnopolski Konkurs Języka Rosyjskiego „ Przewodnik po Moskwie" Wydawnictw PWN i "Russkij Fond" Finalistka: Ewelina Kosińska z klasy 3 technik architektury krajobrazu Pani Danna Vrubel

Rok szkolny 2008/2009 - WYNIKI MATUR

MAJ 2009
  LICEUM PROFILOWANE TECHNIKUM
POWIAT BIALSKI 51,00% 64,00%
M. BIAŁA PODLASKA 69,00% 73,00%
ZSZ 1 92,80% 78,90%

 

Rok szkolny 2008/2009

Rodzaj konkursu/ olimpiady

Organizator

Nagrody/ osiągnięcia

Koordynator

Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Dziennik „Rzeczpospolita” Miesięcznik „Perspektywy” 302 pozycja, 5 finalistów  
8 Ogólnopolski Pokaz Regionalnych Stołów Wigilijnych Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu Nasza szkoła zajęła 1 miejsce p. M Przywuska,
p I. Zawadzka

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców

i Racjonalizatorów-Warszawa

Uczennica z klasy 3 technikum - zawód technik ekonomista - Katarzyna Ochnik została laureatką olimpiady

Pani Edyta Śliwa

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców

i Racjonalizatorów-Warszawa

Uczennica z klasy 3 technikum - zawód technik ekonomista - Magdalena Tkaczuk została finalistką olimpiady

Pani Edyta Śliwa

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców

i Racjonalizatorów-Warszawa

Uczennice z klasy 2 liceum profilowanego : Aleksandra Korycińska i Diana Kuszneruk zostały finalistkami olimpiady

Pani Jolanta Lachowska

Olimpiada Innowacji Technicznych

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców

i Racjonalizatorów-Warszawa

Uczniowie:Łukasz Sawicki, Emil Pałys, Monika Kobryńska, Marek Wanecki, Piotr Jarząbkowski z klasy 3 technikum - zawód technik informatyk zostali finalistami olimpiady

Pan Sławomir Czubaj

Konkurs Gastronomiczny „Ryby i owoce morza w kuchni polskiej"

Stowarzyszenie Polskich Kucharzy i Cukierników -odział w Lublinie

Uczniowie: Anna Bańkowska, Renata Mikiciuk, Artur Stasiuk z klasy 4 - zawód - kucharz zajęli 3 miejsce

Pani Agnieszka Sęczyk

Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej Diecezja Kaliska uczennica z klasy 2 technikum- technik usług gastronomicznych zajęła 1 miejsce, została finalistką opiekun – siostra Jadwiga Rowicka

 

Rok szkolny 2007/2008

 

Rodzaj konkursu /olimpiady

Organizator

Nagrody/ osiągnięcia

Koordynator

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

3 finalistów:

Magdalena Tkaczuk-kl. 2 Ta
Natalia Paszkowska- kl. 2Ta
Kinga Skoczko – kl.2Ta

p. Agata Steckiewicz

Olimpiada Innowacji Technicznych

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

2 finalistów:

Joanna Dańko- kl. 2Ti
Łukasz Sawicki-kl. 2 Ti

p. Sławomir Czubaj

Regionalny Konkurs Informatyczny ,,Dzień Bezpiecznego Komputera’’

Zespół Szkół Energetycznych w Lublinie

I miejsce zajął:

Przemysław Machometa- kl. 4 Ti

p. Dorota Bahonko

Ogólnopolski Projekt „Patriotyzm z pokolenia na pokolenie”

Stowarzyszenie Parafiada i Pijarskie Centrum Edukacyjne ks. S Konarskiego

nasza szkoła zajęła 4 miejsce

p. Marta Sawtyruk

Konkurs „Smaki Lubelszczyzny”

Radio Lublin i Urząd Marszałkowski w Lublinie

Wyróżnienie

dla Technikum nr 1

p. Iwona Zawadzka,
p. Małgorzata Przywuska,
p. Agnieszka Sęczyk,
p. Barbara Kowaluk

Festiwal Kuchni Polskiej - Mistrzostwa Polski w Grillowaniu w Puławach

Urząd Marszałkowski w Lublinie

I miejsce zajęli:

Paweł Pańczuk- kl. 3 Te
Artur Stasiuk- kl. 3 Te

p. Iwona Zawadzka,

p. Agnieszka Sęczyk

 

 

TEATR „ Żak „

Założył go i prowadził przez 37 lat mgr Jan Gałecki

OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

Udział młodzieży w 13 edycjach. Wielu uczniów osiągnęło wysokie lokaty premiowane indeksem na wyższą uczelnie, 5 osób zdobyło I miejsce. 1999/2000 i 2000/2001 szkoła miała finalistów w tej olimpiadzie

OLIMPIADA WIEDZY O ŻYWIENIU

1996/1997 uczennica Technikum Zawodowego zdobyła tytuł laureata

OLIMPIADA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

1999/2000 uczennica naszej szkoły została finalistką olimpiady

KONKURS ” Kopernik – ekonomista”

Młodzież osiągnęła najwyższe lokaty i wyróżnienia

TURNIEJ ”Najlepszy w zawodzie kucharz lub sprzedawca”

Kilkakrotnie uczniowie zakwalifikowali się do finału szczebla centralnego

ZAWODY SPORTOWE

2001/2002 uczniowie gimnazjum zajęli:

I miejsce w powiecie w koszykówce chłopców

I miejsce w Podlaskiej Lidze Koszykówki chłopców

2002/2003 uczniowie szkól ponadgimnazjalnych zajęli:

I miejsce w powiecie grodzkim w piłce nożnej chłopców

II miejsce w województwie lubelskim Szkół Ekonomicznych w piłce nożnej chłopców

KONKURS TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ

1999/2000 entuzjaści informatyki wygrali konkurs Telekomunikacji Polskiej na najlepszą stronę internetową

OGÓLNOPOLSKI KONKURS "GWIAZDKA 2002"

2002/2003 młodzież pod kierunkiem nauczycieli warsztatów szkolnych zajęła w Poznaniu I miejsce

Rok szkolny 2003/2004

Publiczne Gimnazjum nr1 uzyskało tytuł "Szkoły z klasą" certyfikat

Ogólnopolski Rajd Grunwaldzki Młodzieży Szkół Średnich

2003/2004 młodzież w XXVIII Ogólnopolskim Rajdzie Grunwaldzkim Młodzieży Szkół Średnich w Krakowie zajęła :

I miejsce w Konkursie Krajoznawczym

III miejsce w klasyfikacji generalnej obejmującej:

konkurs Krajoznawczy

marsz na orientacje

grę terenową

1 października 2004 r.

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej Technikum nr 1 uzyskał tytuł "Szkoły z klasą"
czytaj więcej....

certyfikat 1 , certyfikat 2

Październik 2005 r

ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej przystępuje do programu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa „Szkoła Marzeń”

Osiągnięcia sportowe
2005 / 2006

IV miejsce w finale Rejonu Biała Podlaska w Lidze Lekkoatletycznej Dziewcząt – LICEALIADA

I miejsce w finale Miasta Biała Podlaska w Lidze Lekkoatletycznej Dziewcząt – LICEALIADA

II miejsce w finale Miasta Biała Podlaska
w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt - LICEALIADA

III miejsce w finale Miasta Biała Podlaska w Pływaniu Indywidualnym Chłopców – LICEALIADA

IV miejsce w finale Miasta Biała Podlaska
w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców –LICEALIADA

II miejsce w Biegach Ulicznych z okazji
Dnia Niepodległości

III miejsce w finale Miasta Biała Podlaska
w Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców – LICEALIADA

Ogólnopolski Konkurs Historyczny - styczeń 2006

Uczeń naszej szkoły jest laureatem etapu rejonowego

Konkurs Biblijny
marzec 2006

Uczennica naszej szkoły zdobyła I miejsce

Czerwiec 2006

ZSZ nr 1 otrzymuje Certyfikat Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Konkurs Plastyczny „Podlasie regionem trzech kultur”

Uczniowie naszej szkoły zdobywają I i II miejsce oraz wyróżnienia

Konkurs „Polska w NATO” -październik 2006

Uczeń naszej szkoły otrzymuje III miejsce w Finale Wojewódzkim

Konkurs Plastyczny „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę” – grudzień 2006

Dwie uczennice naszej szkoły otrzymują wyróżnienia

Konkurs Plastyczny „Kartka Świąteczna” – grudzień 2006

Uczennice gimnazjum otrzymują wyróżnienia

Regionalny Konkurs Wiedzy Ekologicznej – marzec 2007

II miejsce w V Edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Nadzieje i rozczarowania…”- kwiecień 2007

Wyróżnienie dla uczennicy gimnazjum w III Ogólnopolskim Konkursie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szukaj

Serwisy

logo warsztaty

internat

digischool

ekonomiksu

doradztwo

aktywna tablica

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

wsz1

int1

moodle1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz