foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

Szkolny Ośrodek Kariery
w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej
oferuje młodzieży:

 • opisy zawodów,
 • autotesty psychologiczne,
 • informacje z rynku pracy,
 • treningi, szkolenia, kursy umiejętności,
 • narzędzia i metody do planowania kariery,
 • informacje o możliwych ścieżkach kształcenia,
 • multimedialne programy komputerowe,
 • nowocześnie opracowane filmy o zawodach,
 • literatura motywująca do samokształcenia,
 • dostęp do Internetu

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 9.50 - 12.35
Wtorek 8.55 - 11.40
Środa 9.50 - 12.35
Czwartek 8.55 - 13.30
Piątek 8.00 - 8.45

REGULAMIN SZKOLNEGO OŚRODKA KARIERY
przy ZSZ Nr 1 w BIAŁEJ PODLASKIEJ

 1. SzOK czeka na Ciebie w każdy szkolny dzień w godzinach otwarcia.
 2. Masz do Swojej dyspozycji Internet, programy multimedialne, ciekawe pozycje książkowe oraz informatory o szkołach i zawodach.
 3. Wcześniej zgłoś nazwisko, klasę i temat dla Ciebie.
 4. SzOK oferuje pomoc, poświęcając czas tylko Tobie. Będziesz gościem szkolnego doradcy zawodowego.
 5. Jeśli będziesz zmuszony czekać, to niech Ci nie zabraknie cierpliwości.
 6. Pamiętaj, że będąc naszym gościem, pozostajesz nadal uczniem Naszej Szkoły.
 7. Wychodząc z SzOK-u nie zapomnij wpisać się do książki uczestników.

Szkolny doradca zawodowy

Zadania Szkolnych Doradców Zawodowych

W naszej szkole nauczymy młodzież jak ma planować swoją przyszłość
jak osiągnąć sukces w życiu zawodowym!

 • udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom, prowadzenie grupowych zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
 • wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim dotyczących m. in.: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych oraz możliwości udziału w programach Unii Europejskiej;
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informację edukacyjno-zawodową oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami;
 • współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrz-szkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-wychowawczymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom;
 • prowadzenie lekcji i spotkań rady pedagogicznej;
 • współpraca z urzędami pracy, klubami pracy, centrami informacji i planowania kariery zawodowej oraz z biurami karier na wyższych uczelniach.

Koncepcja osobowości zawodowej Johna Hollanda

BIBLIOTECZKA SZKOLNEGO OŚRODKA KARIERY

Tytuł Autor

Wydawnictwo

Książki / publikacje / podręczniki
Jak przygotować swoje CV, żeby zdobyć wymarzoną pracę Rebecce Corfield Wyd. Amber, Warszawa 2001
Sposób na karierę Steve Klein Wyd. Amber Warszawa 2001
Inteligencja kreatywna Harry Alder Wyd. Amber Warszawa 2003
Sztuka mówienia i porozumiewania się kluczem do sukcesu w pracy Richard Denny Wyd. Amber Warszawa 2002
Myślenie optymalne Rosalene Glickman Wyd. Amber Warszawa 2003
Super pamięć dla uczących się Harry Lorayne Wyd. Ravi, Łódź 1999
Jak odnieść sukces na egzaminie Marek Grębski Wyd. WSiP, Warszawa 2004
Rozmowa kwalifikacyjna Martin John Yate Wyd. Ravi, Łódź 2001
Doradca- profesja, pasja, powołanie Pod red. Bożeny Wojtasik i Alicji Kargulowej Warszawa 2003
Edukacja w Unii Europejskiej Gabriela Gancarz -Stasiak Wyd. TELBIT, Warszawa 2004
Praca w Europie Joanna Skrzypczak Wyd. TELBIT, Warszawa 2004
Jak zdobyć pierwszą pracę Penny Hitchin Wyd. RM, Warszawa 2002
101 sposobów promocji samego siebie Raleigh Pinskey Wyd. Akade, Kraków 2000
Kiedy e-mail? Kiedy telefon? Kiedy spotkanie Judith Taylor Wyd.Helion Gliwice 2004
Informator dla maturzystów Pod red. Zofii Wereszczyńskiej- Ołdfakowskiej Wyd. TELBIT, Warszawa 2004
Informator o zawodach Pod red. Anny Wdowińskiej - Sawickiej Wyd. Perspektywy Press, Warszawa
Informator o szkołach artystycznych Pod red. Zofii Wereszczyńskiej- Ołdfakowskiej Wyd. TELBIT, Warszawa 2004
Programy komputerowe, publikacje multimedialne
"e-SzOK" - Wyd. PROGRA
CD-ROM- "Potęga rozumu" - Wyd. LK Avalon
CD-ROM- "Porusz umysł" - Wyd. LK Avalon
CD-ROM- "Szybkie czytanie" - Wyd. Synergia
CD-ROM- "Trening umysłu" - Wyd. Synergia
CD-ROM- "Zarządzanie czasem" - Wyd. CONTENTIS
CD-ROM- "Piramida kariery" - Wyd. IRK
CD-ROM- "Kim będę" - Wyd. CIZ
Filmy VHS, DVD
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej - Wyd. Synergia
Gdzie i jak szukać pracy - Wyd. Synergia
Rozmowa kwalifikacyjna - Wyd. Synergia
Jak pokonać stres - Wyd. Synergia
Asertywność - Wyd. Synergia
Autoprezentacja - Wyd. Synergia
Techniki szybkiego zapamiętywania, uczenia się i czytania - Wyd. Synergia
Zawodowy list gończy - dozwolone od lat 16 - Wyd. MENiS
Zawodowy list gończy - dozwolone od lat 18 - Wyd. MENiS
Zawodowy list gończy - bez ograniczeń - Wyd. MENiS
Czasopisma
- - -
- - -
Pakiet ulotek i broszur
- - -
Materiały pozyskane na rzecz SzOK-u
Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym A. Paszkowska-Rogacz
M. Tarkowska
Wyd. KOWEZiU, Warszawa 2004
Spadochron - praktyczny podręcznik dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód Richard Nelson Bolles Warszawa 2000
Zarządzanie wiedzą istotą współczesnych organizacji inteligentnych Pod red. W.M.Grudzewskiego i J. Merskiego Wyd. DrukTut, Warszawa 2004
Hotelarstwo - podstawy hotelarstwa Czesław Witkowski Wyd. DrukTut, Warszawa 2002
Hotelarstwo - międzynarodowe systemy hotelowe w Polsce Czesław Witkowski Wyd. DrukTut, Warszawa 2003
Studia w Europie - poradnik Hanna Żurawska Wyd. TELBIT, Warszawa 2003
Studia na świecie - poradnik Joanna Skrzypczak Wyd. TELBIT, Warszawa 2004
Do pracy w SzOK-u zaadaptowano: Materiały do zajęć praktycznych - "Kreatywny uczeń - budowanie ścieżki własnego rozwoju zawodowego", oraz zestaw scenariuszy lekcji z zakresu planowania kariery zawodowej - "Zaplanuj swoją przyszłość"

Szukaj

Serwisy

logo warsztaty

internat

digischool

ekonomiksu

doradztwo

aktywna tablica

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

wsz1

int1

moodle1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz