godloUczniów szkół ponadgimnazjalnych zapraszamy do udziału w konkursie "Rzeczpospolita jaką znam".
  Regulamin konkursu


Tematyka konkursu:
  • Konstytucja RP
  • Podstawowe zasady ustroju RP
  • Administracja publiczna
  • Samorząd terytorialny
  • Tematy bieżące dotyczące polityki państwa.