noblisci1KONKURS PLASTYCZNY
POLSCY LAUREACI
LITERACKIEJ NAGRODY NOBLA

CELE KONKURSU
- propagowanie wiedzy o polskich laureatach Literackiej Nagrody Nobla
- rozwijanie umiejętności plastycznych
REGULAMIN KONKURSU
- konkurs trwa od 22.02.2012 r. do 22.03.2012 r.
- konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy uczniowie naszej szkoły
- przedmiotem konkursu jest plakat informacyjny propagujący wiedzę o polskich noblistach
- każda klasa proszona jest o wykonanie co najmniej jednego plakatu o polskim laureacie:
  • klasy pierwsze – Henryk Sienkiewicz
  • klasy drugie – Władysław Reymont
  • klasy trzecie – Czesław Miłosz
  • klasy czwarte – Wisława Szymborska
- prace wykonane na brystolu formatu A 1 należy złożyć do biblioteki szkolnej do dnia 22.03.2012 r.
- prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej i opatrzone na odwrocie informacją zawierającą imiona i nazwiska autorów oraz klasę
- oceny prac dokona powołane przez organizatora Jury
- wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości a najlepsze plakaty zostaną zaprezentowane z okazji DNIA HUMANISTYCZNEGO
- autorzy wyróżnionych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy

BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ NAUCZYCIELE POLONIŚCI ORAZ DOROTA MIKOŁAJCZYK ( BIBLIOTEKA SZKOLNA)