foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

lekturyKONKURS PLASTYCZNY

BOHATEROWIE NASZYCH LEKTUR

CELE KONKURSU
- zainteresowanie uczniów tematyką lektur
- rozwijanie umiejętności plastycznych
REGULAMIN KONKURSU

- konkurs trwa od 22.02.2012 r. do 22.03.2012 r.
- konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy uczniowie naszej szkoły
- uczestnicy konkursu powinni przygotować ilustracje przedstawiające wybranych bohaterów literackich, ( karykatury, portrety, postacie ukazane w środowisku z epoki),
- każdy z uczestników powinien złożyć prace formatu A4 lub A 3 do biblioteki szkolnej do dnia 22.03.2012 r.
- prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej, powinny być opatrzone informacją, jakiego bohatera przedstawiają oraz zawierać imię i nazwisko autora oraz klasę
- oceny nadesłanych prac dokona powołane przez organizatora Jury
- wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości a najlepsze ilustracje, zostaną zaprezentowane z okazji DNIA HUMANISTYCZNEGO
- autorzy wyróżnionych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy

BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ NAUCZYCIELE POLONIŚCI ORAZ DOROTA MIKOŁAJCZYK ( BIBLIOTEKA SZKOLNA)

Szukaj

Serwisy

digischool

ekonomiksu

doradztwo

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz