lekturyKONKURS PLASTYCZNY

BOHATEROWIE NASZYCH LEKTUR

CELE KONKURSU
- zainteresowanie uczniów tematyką lektur
- rozwijanie umiejętności plastycznych
REGULAMIN KONKURSU

- konkurs trwa od 22.02.2012 r. do 22.03.2012 r.
- konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy uczniowie naszej szkoły
- uczestnicy konkursu powinni przygotować ilustracje przedstawiające wybranych bohaterów literackich, ( karykatury, portrety, postacie ukazane w środowisku z epoki),
- każdy z uczestników powinien złożyć prace formatu A4 lub A 3 do biblioteki szkolnej do dnia 22.03.2012 r.
- prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej, powinny być opatrzone informacją, jakiego bohatera przedstawiają oraz zawierać imię i nazwisko autora oraz klasę
- oceny nadesłanych prac dokona powołane przez organizatora Jury
- wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości a najlepsze ilustracje, zostaną zaprezentowane z okazji DNIA HUMANISTYCZNEGO
- autorzy wyróżnionych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy

BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ NAUCZYCIELE POLONIŚCI ORAZ DOROTA MIKOŁAJCZYK ( BIBLIOTEKA SZKOLNA)