foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

nZgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Samorządem Uczniowskimi i Dyrekcją Szkoły oraz pozytywną opinią Rady Pedagogicznej, od marca 2017 roku systematycznie będzie nagradzana 100% frekwencja.

REGULAMIN

1. Każdy uczeń, który w danym miesiącu nie spóźni się i nie opuści żadnej godziny lekcyjnej otrzyma od wychowawcy lub opiekuna Samorządu Uczniowskiego BILET 100% FREKWENCJI.

2. Uczeń, który przewiduje 100% frekwencję zgłasza ten fakt wychowawcy.

3. Uczeń wykorzystuje BILET w kolejnym miesiącu, dowolnego dnia.

4. BILET upoważnia do zwolnienia z odpowiedzi ustnej, niezapowiedzianej kartkówki, posiadania pracy domowej zadanej z dnia na dzień lub braku zeszytu i innych przyborów tego dnia.

5. Uczen pilnuje, aby wybranego przez niego dnia BILET został podpisany przez nauczyciela na początku pierwszej lekcji. W innym przypadku nie można z niego skorzystać w tym dniu.

                                                                                      Samorząd Uczniowski bardzo dziekuje

                                                                                      Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej 

                                                                                      za pozytywną opinię.

Zapisz

Szukaj

Serwisy

ekonomiksu

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Logowanie