foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

UWAGA !!!

PRZEKAZYWANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI, ANEKSÓW DO ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI, ZAŚWIADCZEŃ ORAZ INFORMACJI  O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO

W dniu  30  czerwca 2017r.  w  sekretariacie szkoły od godz. 9.00.

    Składanie oświadczeń o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu   w terminie poprawkowym ( sierpień 2017) nie  później niż do 7 lipca 2017 r.

Szukaj

Serwisy

ekonomiksu

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Logowanie