foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 4 lipca 2019 r.

Złożenie do dyrektora szkoły pisemnego  oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym - do 11 lipca 2019 r.

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

1. Część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00

 2. Część ustna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00

 

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH Z PRZEDMIOTÓW

 (części: pisemna i ustna)

  26, 27 sierpnia  2018 r.  godz. 9.00 

Szukaj

Serwisy

ekonomiksu

doradztwo

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Logowanie