foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

owe

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (OWE) jest organizowana corocznie przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej. Jej misją jest inspirowanie zainteresowania uczniów wiedzą ekonomiczną, a w konsekwencji wyłanianie się talentów w tej dziedzinie. Posłannictwem Olimpiady jest nie tylko krzewienie encyklopedycznej wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży, ale także rozbudzanie kreatywnych postaw wobec występujących zjawisk ekonomicznych w otaczającej rzeczywistości.

Tematem przewodnim XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest:

,,Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze społeczne skutki pandemii''.

Wydarzenia które dotknęły nasz kraj i szerzej świat, wywarły potężny negatywny wpływ na gospodarkę i społeczeństwo. Ta nowa sytuacja, niespotykana w najnowszej historii ludzkości, stawia wyzwania wobec społeczeństw, rządów ugrupowań gospodarczych i politycznych. Olimpiada ma na celu zachęcać młodzież do spojrzenia z szerszej perspektywy na zjawisko kryzysu finansowego.

Zawody szkolne będą miały charakter pisemny i składający się z trzech elementów:

-jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady (do wyboru z dwóch propozycji),

-zadania z podstaw ekonomii,

-30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

Zawody I stopnia (szkolne) – rozpoczęcie o godz. 9:00 4 listopada 2020 r.

Informacje o olimpiadzie:

http://www.owe.pte.pl/

Literatura przygotowująca do olimpiady: http://owe.pte.pl/informacje/literatura-i-zrodla-wiedzy.html

Więcej szczegółów udziela p. Mariola Chwedoruk

Szukaj

Serwisy

rdk

ekonomiksu

doradztwo

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz