dzien_przedsiebiorczosci

Cele:

- zapoznanie z organizacją i zarządzaniem firmą,

- źródła pozyskania kapitału na przedsięwzięcie gospodarcze,

- włączenie środowisk lokalnych w edukację młodzieży.

Uczestnicy: uczniowie Technikum nr 1 oraz I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej

 

Terminarz dnia przedsiębiorczości

22 marca 2012 roku

Lekcje

Godzina

Tematyka

Firma

Klasa

2 l

8:55-9:40

Zasady prowadzenia działalności   gospodarczej. Miejski Inkubator Przedsiębiorczości

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości

Marcin Maciejuk

3 Le

A Turska ,

(303)

3 l

9:50-10:35

3 lekcja

EFS. Pozyskiwanie funduszy na działalność gospodarczą ze środków unijnych.

Biuro Regionalne EFS

Ul. Brzeska

4 Tb E. Charytoniuk 121

3 l

9:50-10:35

Zasady prowadzenia działalności   gospodarczej. Miejski Inkubator Przedsiębiorczości

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości

Marcin Maciejuk

4 Th

(K. Zajdel ) M. Romanowska

(115)

4l

11:50-12:35

Zasady prowadzenia działalności   gospodarczej. Miejski Inkubator Przedsiębiorczości

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości

Marcin Maciejuk

4 Ta

A. Turska (303)

5 l

11: 50-12:35

Zasady prowadzenia działalności   gospodarczej. Miejski Inkubator Przedsiębiorczości

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości

Marcin Maciejuk

4 Tk

E. Ladwiniec (215)

5 l

11: 50-12:35

Prawa Konsumentów

Rzecznik Praw Konsumentów

1 Th

(K. Zajdel ) M. Romanowska

(115)

6 l

12:45-13 :30

Prawa Konsumentów

Rzecznik Praw Konsumentów

2 Th

J. Liwiniuk

(121)

6 l

12:45-13 :30

Zasady prowadzenia działalności   gospodarczej. Miejski Inkubator Przedsiębiorczości

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości

Marcin Maciejuk

4 Td

P. Mika

7 L

13:40-14:25

Zasady prowadzenia działalności   gospodarczej. Miejski Inkubator Przedsiębiorczości

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości

Marcin Maciejuk

4 Tc

K.D. Kuszneruk

(205)

SPOTKANIA POZA SZKOŁĄ

9.30 - 12:30

Organizacja firmy rodzinnej – wizyta w firmie BIALCON

Bialcon

Ul. Celników Polskich

21-500 Biała Podlaska

2 Ta

Katarzyna Zajdel opiekun

4L

5 L

10:50-11:35, 11:50-12:35

„Rozliczam podatki”

Urząd Skarbowy

Ul. Prosta 19

21-500 Biała Podlaska

3 Lu

E. Zdunek opiekun

6l

12:45-13.30

Prowadzę działalność gospodarczą w turystyce

Miejska Informacja Turystyczna

4 Th Katarzyna Zajdel opiekun

Działania ogólnoszkolne

1.

Konkurs „ Działanie z Pasją” dotyczący prezentacji na Biznes Plan oraz plakat promujący pomysł na biznes

2.

Prezentacja na przerwach plakatów promujących Dzień Przedsiębiorczości oraz Biznes Planów wykonanych przez uczniów

3.

Dokumentacja Dnia Przedsiębiorczości wpis w Kronice, strona internetowa