egzamin_zawodowyJuż 18 czerwca 2012 absolwenci technikum i zasadniczej szkoły zawodowej przystapią do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Informacje, które mogą się przydać: Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!!!