foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

Taneczny Deptak 2018 fotoVI Szkolne Prezentacje Tańca
„Taneczny Deptak”

07. 12. 2018r (piątek) godzina 11.00, aula szkolna

Uczestnicy zgłaszają swój udział do dnia. 23.11. 2018r. organizatorom:
Violetta Jaroszek - pomoc artystyczna
Jolanta Litwiniuk - przyjmowanie kart zgłoszeń
Michał Aleksandrowicz, Michał Kwiecień - oprawa techniczna.

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do zabawy!!!

REGULAMIN PREZENTACJI

Organizator:

- Violetta Jaroszek, Jolanta Litwiniuk, Michał Kwiecień,
Michał Aleksandrowicz.

TERMIN I MIEJSCE: 07.12.2018R SZKOLNA AULA

Cel imprezy:

- rozbudzanie zainteresowań muzyką i tańcem

- popularyzacja ćwiczeń przy muzyce wśród młodzieży

- taniec jako forma zapobiegania złości i agresji

- artystyczna konfrontacja dorobku uczniów naszej szkoły

- doskonalenie umiejętności tanecznych uczniów

- możliwość prezentacji opracowanych układów

- integracja środowiska szkolnego.

Warunki uczestnictwa:

- uczestnicy zgłaszają swój udział do dn. 23.11.2018r organizatorom

- w skład grupy wchodzą uczniowie danej szkoły.

- wprowadza się kategorię: solo

- dopuszczalne są różne formy i gatunki tańca (aerobik, hip – hop, taniec współczesny, inscenizacje i miniatury taneczne oraz inne propozycje ruchowo – taneczne)

Założenia organizacyjne:

- w prezentacjach mogą brać udział wyłącznie uczniowie danej szkoły

- każda grupa przedstawia jedną prezentacje

- wprowadza się limit czasowy występu do 4 min.

- grupa może wnieść na scenę rekwizyty potrzebne do prezentacji.

- grupy zgłaszają się z opiekunami, którzy sprawują nad nimi opiekę.

- uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia nośników z muzyką na próbę generalną.

Wykonawcy będą oceniani za (kryteria oceny):

- rytmiczność,

- dobór repertuaru,

- wrażenie artystyczne,

- estetykę stroju,

- pomysłowość w rozwiązaniach choreograficznych,

- budowanie nastroju publiczności.

Udział w VI Szkolnych Prezentacjach Tańca "TANECZNY DEPTAK 2018" polega na wykonaniu układu tanecznego, który oceniać będzie jury. Przydzielone zostaną nagrody Brązowy, Srebrny, Złoty Deptak. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.  Do zabawy zapraszamy uczniów, nauczycieli i wychowawców.

Oprawa techniczna: Michał Aleksandrowicz, Michał Kwiecień

Koordynator: Jolanta Litwiniuk (współpraca z wychowawcami, przyjmowanie kart zgłoszeń)

Pomoc artystyczna: Violetta Jaroszek (pomoc przy układach tanecznych)

Próba generalna VI Szkolnych Prezentacji Tańca „Taneczny Deptak” – 06.12.2018r czwartek godzina 13.00 aula.

KARTA ZGŁOSZENIA do pobrania

Szukaj

Serwisy

logo warsztaty

internat

digischool

ekonomiksu

doradztwo

aktywna tablica

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

wsz1

int1

moodle1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz