foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

16556832-party-grunge

Szkolne Prezentacje Tańca

„Taneczny deptak"

Organizator:

- nauczyciele wychowania fizycznego

Termin i miejsce: 06.12.2013r. szkolna aula

 

Cel imprezy:

- rozbudzanie zainteresowań muzyką i tańcem

- popularyzacja różnorodnych form ruchowo – tanecznych wśród młodzieży

- artystyczna konfrontacja dorobku uczniów naszej szkoły

- doskonalenie umiejętności tanecznych uczniów

- możliwość prezentacji opracowanych układów

- integracja środowiska szkolnego.

 

REGULAMIN PREZENTACJI

Warunki uczestnictwa:

- uczestnicy zgłaszają swój udział do dn. 04.12.2013r. nauczycielom wychowania fizycznego

- w prezentacji biorą udział uczniowie klas pierwszych

- udział w prezentacjach jest obowiązkowa

- w skład grupy wchodzą tylko uczniowie danej klasy.

- grupa uczniów reprezentują daną klasę

- grupa musi liczyć min. 4 osoby.

- uczestnicy występują przy nagraniach własnych

- dopuszczalne są różne formy i gatunki tańca (aerobik, hip – hop, taniec współczesny, inscenizacje i miniatury taneczne oraz inne propozycje ruchowo – taneczne)

Założenia organizacyjne:

- w prezentacjach mogą brać udział wyłącznie uczniowie naszej szkoły

- każda grupa przedstawia jedną prezentacje

- nie wprowadza się limitu czasowego występu

- grupa może wnieść na scenę rekwizyty potrzebne do prezentacji.

Wykonawcy będą oceniani przez jury wg kryteriów artystycznych (rytmiczność, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystycznym, estetyka stroju, pomysłowość w rozwiązaniach choreograficznych)

Szukaj

Serwisy

logo warsztaty

internat

digischool

ekonomiksu

doradztwo

aktywna tablica

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

wsz1

int1

moodle1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz