foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

project vector

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej został beneficjentem akcji Partnerskie Projekty Szkół Comenius, będącej częścią europejskiego programu „Uczenie się przez całe życie".Wspólnie z partnerami z Francji, Niemiec, Włoch i Rumunii szkoła podjęła inicjatywę opracowania, wdrożenia i promowania innowacyjnych praktyk kształcenia i nauczania języków obcych.

W tym celu uczniowie i nauczyciele z pięciu szkół partnerskich z krajów Unii Europejskiej przez dwa lata będą pracować nad projektem VECTOR (Virtual European Company Towards Optimistic Reality - getting acquainted with the world of work through the creation of a virtual company), promując ideę współpracy międzynarodowej, rozwijając umiejętności z zakresu przedsiębiorczości oraz nabywając doświadczenie przydatne młodym Europejczykom do pomyślnego funkcjonowania w obecnych realiach ekonomicznych.

 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 in Biała Podlaska has become a beneficiary of Comenius Multilateral School Partnerships Action in Lifelong Learning Programme. Together with partner schools from France, Germany, Italy and Romania our school has taken a joint initiative to develop, promote and disseminate innovative practice in education and language learning. To accomplish this aim, learners and teachers form five EU partner schools will work on VECTOR project (Virtual European Company Towards Optimistic Reality - getting acquainted with the world of work through the creation of a virtual company) promoting the idea of international cooperation, developing entrepreneurship skills and exchanging experiences that will help them to function successfully in current economic realities.

 

Szukaj

Serwisy

digischool

ekonomiksu

doradztwo

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz