foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

logo comeniusKryteria udziału w wyjazdach do krajów partnerskich w ramach projektu VECTOR programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół:

*przynależność do tzw. grupy projektowej;
*zaangażowanie w działania projektowe:
- wysoka frekwencja na spotkaniach projektowych,
- aktywny udział w pracach projektowych,
*bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
*ocena z zachowania;
*udział w konkursach organizowanych przez szkołę, np.:
- konkurs językowy,
- konkurs na temat kraju docelowego,
- konkursy dotyczące projektu,
*pisemna zgoda rodziców na udział w wyjeździe;
*gotowość przyjęcia gości ze szkół partnerskich.

Osoby, które wyraziły chęć przynależności do grupy projektowej zachęcamy do udziału w konkursie na prezentację multimedialną przedstawiającą naszą szkołę oraz życie codzienne w szkole. Praca powinna być wykonana w języku angielskim lub francuskim i zawierać następujące elementy:
*informację o tym, gdzie mieści się szkoła;
*dane dotyczące ilości uczniów oraz nauczycieli;
*graficzną prezentację wnętrza szkoły przedstawiającą jej wyposażenie i zaplecze dydaktyczne;
*graficzną prezentację terenu przyszkolnego oraz internatu;
*graficzną prezentację najciekawszych wydarzeń z życia szkoły.

Prace można oddawać do pań Ewy Zdunek lub Anny Wójcik do 24.X.2012.

 

 

Szukaj

Serwisy

ekonomiksu

doradztwo

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Logowanie