foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

banner comenius bp

G42rupa gości zagranicznych, uczniów i nauczycieli, biorących udział w projekcie VECTOR akcji Partnerskie Projekty Szkół Comenius programu „Uczenie się przez całe życie", uczestniczyła w drugim spotkaniu partnerskim, które odbyło się w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w dniach 07.04.2013-13.04.2013. Galeria zdjęć

Oprócz Polski w spotkaniu uczestniczyli uczniowie z Francji, Niemiec, Rumunii i Włoch. Głównym celem wizyty było rozwinięcie strategii zarządzania wirtualnym przedsiębiorstwem prowadzącym hostel młodzieżowy wybudowany z zaadaptowanego na nowo kontenera morskiego.
Podczas tygodniowej wizyty przedstawiciele krajów partnerskich, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, brali udział w warsztatach, podczas których omówione zostały następujące kwestie:

  • przygotowanie do pierwszej rozmowy o pracę w firmie,
  • formularz i zasady wypełniania europejskiego CV euro pass w języku angielskim,
  • zasady przygotowania strategii reklamowej przedsiębiorstwa,
  • techniczne aspekty zagospodarowania kontenera (projekt instalacji elektrycznej oraz systemu zabezpieczeń).

Dodatkowo, pod kierunkiem nauczycieli gastronomii, grupa projektowa uczestniczyła w warsztatach gastronomicznych, podczas których goście mieli okazję spróbować swoich sił w sztuce kulinarnej. Warsztat ten miał na celu przygotowanie do stworzenia menu z tradycyjnymi potrawami kuchni krajów partnerskich.
Na potrzeby projektu Comenius Zespół Szkół Zawodowych nr 1 nawiązał także współpracę z Państwową Szkołą Wyższą. Dzięki uprzejmości rektora i władz goście zagraniczni mieli okazję zwiedzić gmach szkoły oraz zapoznać się z organizacją studiów na bialskiej uczelni. Uczelnia umożliwiła delegatom wizytę w nowoczesnym Centrum Badań nad Innowacjami, mieli oni także okazję uczestniczyć w prezentacjach przygotowanych przez studentów kierunków Informatyka oraz Budownictwo, przydatnych w opracowaniu aspektów technicznych zagospodarowania kontenera.


Pracę nad projektem urozmaicały dodatkowe atrakcje przygotowane przez młodzież naszej szkoły specjalnie na to spotkanie. Każdego dnia pracę w ramach warsztatów wieńczyły występy artystyczne, podczas których nasi szkolni artyści wykonywali utwory w językach krajów partnerskich oraz prezentowali swoje umiejętności taneczne.
Przed zagranicznymi gośćmi zaprezentowali się także zaproszeni na spotkanie przedstawiciele bialskiego środowiska kulturalnego: teatr Antidotum, zespół The Voice, grupa Capoeira Unicar oraz chór Camerata pod kierunkiem p. Iwony Świderskiej z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica. Ubrani w czarno-białe stroje skromni chórzyści wykonali „Yesterday" zespołu The Beatles tak, że wzruszyłby się sam John Lennon.


Pobyt gości z zagranicy w Białej Podlaskiej nie ograniczał się jedynie do pracy podczas warsztatów w szkole. Wycieczki do Warszawy i Białowieży, jak również spotkania integracyjne były doskonałą okazją do integracji młodzieży i nauczycieli oraz dały możliwość bliższego zaznajomienia się z kulturą Polski.
Spotkanie w Białej Podlaskiej miało nie tylko wymiar edukacyjny, ale także kulturowy. Zestawienie odmiennych tradycji pięciu krajów partnerskich było znakomitą okazją do bliższego poznania kultury i obyczajowości tych państw. Mimo, że wszystkie kraje uczestniczące w projekcie należą do UE, to każdy z nich ma charakterystyczne dla siebie tradycje kulturowe.


Ze względu na swoje położenie Biała Podlaska jest miastem częściej odwiedzanym przez naszych wschodnich sąsiadów, dlatego też szczególnie cenne jest, że spotkanie odbyło się w tutaj – w mieście, którego mieszkańcy nie mają okazji obcowania na co dzień z tak dużą różnorodnością kulturową. Wizyta ta była więc wyjątkowa lekcją tolerancji i otwartości. Podłożem nietolerancji i zamknięcia na inne nacje jest często obawa przed czymś nieznanym, obcym, dlatego wartością dodaną takich spotkań jest możliwość przełamania uprzedzeń i zweryfikowania stereotypów.


Od otwartości i nastawienia uczestników zależy to, w jaki sposób będą kształtować się ich relacje, co bezpośrednio przekłada się na sukces lub niepowodzenie projektu. Jeżeli uczestnicy widzą, że współpraca z partnerami z zagranicy może być satysfakcjonująca i wzbogacająca, to zaprocentuje to w przyszłości sukcesem projektu. Praca nad projektem to szereg działań ukierunkowanych na osiągnięcie wspólnego celu. Odbywa się ona na zasadzie współpracy, nie ma tu więc miejsca na wykluczenia czy wzajemne animozje. Chodzi o szacunek dla drugiej osoby i jej doświadczeń, o przekraczanie barier kulturowych i językowych, które być może do tej pory były trudne do przekroczenia.
Współpraca międzynarodowa ma nauczyć uczestników projektu rezygnacji ze skrajnego myślenia – my i oni, a pomóc dostrzec, że rzeczywistości poszczególnych krajów partnerskich są naszą wspólną rzeczywistością, że te światy się przenikają.


Podsumowując tydzień Comenius i wymieniając najmocniejsze strony spotkania, uczestnicy podkreślali: „świetni ludzie", „cenne znajomości", „wielonarodowa integracja", „szlifowanie angielskiego", „niezapomniane wspomnienia", „mnóstwo przygód i zabawy". Właśnie taki jest sens organizowania i uczestniczenia w wymianie międzynarodowej.

 

Obsługa fotograficzna i wykonanie zdjęć podczas spotkania: Wiesław Kamecki i Tomasz Łukaszuk ze Szkolnego Koła Fotograficznego.


Projekt trwa od 01 Sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2014 r.
Projekt finansowany jest ze środków UE przez Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie", Comenius – Partnerskie Projekty Szkół.

Szukaj

Serwisy

ekonomiksu

doradztwo

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Logowanie