foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

4 października 2017 r. nasza szkoła podpisała porozumienie z grupą Arche Sp. z o.o.  o współpracy w zakresie kształcenia kadr dla hotelarstwa. Z ramienia hotelu Zamek Biskupi Janów Podlaski, którego inwestorem jest właśnie firma Arche, dokument ten parafował Dyrektor Generalny Mirosław Brożek, szkołę natomiast reprezentował i akt podpisał Pan Ireneusz Długołęcki – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej.

Głównym celem tego porozumienia jest konieczność dostosowania systemów edukacji do wymagań współczesnej gospodarki z uwzględnieniem sytuacji w regionie, gdzie prężnie rozwija się się sektor usług hotelarskich. Dzięki podjęciu współpracy dostosujemy proces kształcenia do aktualnych potrzeb sektora usług turystycznych. Plan zakłada m.in. organizowanie tematycznych lekcji, prowadzonych przez specjalistów z hotelu Zamek Biskupi Janów Podlaski. Nasi uczniowie będą mogli odbywać praktyki i staże w tym elitarnym środowisku hotelarskim, by w przyszłości być lepiej przygotowanymi do podjęcia pracy w podobnych ośrodkach. Uzyskaliśmy również wsparcie w zakresie organizacji konkursów z branży gastronomicznej i hotelarskiej oraz zgodę na wycieczki zawodoznawcze dla młodzieży o profilu technik hotelarstwa.

Nasza współpraca będzie opierała się na zasadach zrozumienia i wspierania wspólnych celów oraz wzajemnej promocji. Dzięki takim działaniom młodzież poszerzy zdobytą w szkole wiedzę teoretyczną o konkretne umiejętności. Wszak to praktyka czyni mistrza!

Zdjęcia: Szkolne Koło Fotograficzne KADR

Szukaj

Serwisy

ekonomiksu

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Logowanie