foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

Dnia 22 listopada 2017 roku w naszej szkole gościli przedstawiciele  Instytutu Technicznego  z miasta Alzira położonego w prowincji  Walencja w pobliżu wybrzeża Morza Śródziemnego  Sergio Sanz  oraz Adelia Bosca. Głównym celem wizyty gości z Hiszpanii było podpisanie umowy o współpracy między naszą szkołą i Instytutem Technicznym w Alzira na najbliższe 3 lata.

Porozumienie między obiema szkołami  podpisał  Dyrektor ZSZnr1 w Białej Podlaskiej Ireneusz Długołęcki oraz w imieniu Instytutu Technicznego w Alzira Sergio Sanz i Adelia Bosca. Współpraca ta obejmuje tzw. Job shadowing i skierowana jest   do nauczycieli, którzy są zdecydowani  pogłębiać swoją wiedzę zawodową na bazie wymiany  międzynarodowych doświadczeń . W ramach projektu Erasmus +  Instytut Techniczny zakłada :

  • Udoskonalenie systemu edukacyjnego obu szkół poprzez adaptację potrzeb do rynku pracy
  • Kształcenie  odpowiedzialnych obywateli gotowych do doskonalenia swoich umiejętności językowych, świadomości kulturowej, dojrzałości zarówno zawodowej jak i osobistej, nawyków bezpieczeństwa i zdrowia, nauczenia się nowych metod pracy i wykorzystania ich w placówce macierzystej jak i współpracy  w zakresie działań grupowych.
  • Wymianę informacji na temat funkcjonowania rynku pracy w Hiszpanii i w Polsce
  • Wymianę doświadczeń kształcenia w kierunkach takich jak: teleinformatyk, logistyk, spedytor, handlowiec i ekonomista.

Efekty nawiązanej współpracy przyniosą wymierne korzyści obu szkołom, które będą mogły doskonalić swoje metody przekazywania wiedzy kolejnym rocznikom młodzieży.

 Miasto Alzira jest dużym i ważnym ośrodkiem przemysłowym  oraz znaczącym centrum handlu  wpływającym   na rozwój  firm  transportowych  i usługowych. Dzięki tak dynamicznemu rozwojowi miasta stało się ono ekonomiczną ostoją  tworzącą wiele miejsc pracy . Instytut Techniczny w Alzira jest jedną z instytucji  nierozerwalnie połączonych z owym rozwojem i rozkwitem regionu. Szkoła kształci wielopoziomowo  zwracając szczególną uwagę na zagrożenia dzisiejszego świata takie jak zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska czy ubóstwo i bezrobocie.

Szukaj

Serwisy

ekonomiksu

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Logowanie