foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

img 694919 września w naszej szkole odbyło się ślubowanie klas pierwszych.  W uroczystości wzięli udział przedstawiciele całej szkolnej społeczności: dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie klas starszych, a w roli głównej, oczywiście przedstawiciele klas pierwszych. Po uroczystym przemówieniu dyrektora szkoły pierwszoklasiści, powołując się na formułę przysięgi ślubowali:

- dbać o honor i dobre imię naszej szkoły;

- rzetelnie wypełniać obowiązki ucznia;

- zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywać dla dobra własnego i ogółu;

- z szacunkiem odnosić się do rodziców, nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły
i rówieśników;

- walczyć z niesprawiedliwością i nietolerancją;

- systematycznie i wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności;

- być otwartym na potrzeby drugiego człowieka;

- służyć społeczności szkolnej, przestrzegać regulaminów szkolnych.

-         Po słowach uroczystej przysięgi głos zabrał przewodniczący samorządu uczniowskiego, który zachęcił zgromadzonych do podejmowania ciekawych wyzwań będących podstawą tworzenia nowego, lepszego świata.

Zdjęcia: Aleksandra Kulicka, Szkolne Koło Fotograficzne KADR

Szukaj

Serwisy

ekonomiksu

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Logowanie