58373588 1207742066068357 7355152943466676224 n25 kwietnia w Centrum – Duszpastersko Charytatywnym w Siedlcach odbył się diecezjalny Ogólnopolski Konkursu Wiedzy Biblijnej. Składał się on z dwóch części: pisemnej i ustnej. W pierwszej młodzież przystąpiła do rozwiązania testu składającego się z pytań wyboru i tzw. pytań otwartych.  Obejmowały one zakres Księgi Wyjścia oraz List św. Pawła do Rzymian wraz ze wstępami, przypisami i słownikiem pojęć.

Naszą szkołę reprezentowały :Klaudia Sibińska oraz Izabela Zaleszczyk. Uczestnicy Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej zgodnie przyznają, że udział w konkursie dał im nowe spojrzenie na Pismo Święte. Zauważyli, że zawiera ono w sobie wiele mądrości i zadeklarowali, iż coraz częściej będą po nie teraz sięgać i czerpać z niego drogowskazy.

58778968 432612804199862 2799963036520022016 n