foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

10126 kwietnia pożegnaliśmy uczniów klas maturalnych uroczystym apelem, na którym mieliśmy przyjemność gościć pana Marka Żelisko, starszego wizytatora Delegatury w Białej Podlaskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie, pana Henryka Zawistowskiego, prezesa Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich oraz pana Tadeusza Kochanowskiego, sekretarza Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich. Zaproszeni goście wręczyli dyplom i nagrodę absolwentce szkoły, Magdzie Wiktoruk, za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie „Technik Absolwent”. Pan dyrektor, Ireneusz Długołęcki, wręczył świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe uczniom z najwyższymi wynikami oraz uczniom ze 100% frekwencją, a także osobom wykazującym się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie sportu oraz pracującym na rzecz szkoły i warsztatów szkolnych.

 

Zdjęcia Szkolne Koło Fotograficzne „KADR” : Patrycja Dadacz, Bartłomiej Furmańczyk, Tomasz Gustyn

Więcej zdjęć https://drive.google.com/drive/folders/1oKXvx8VWu_hDjcxZlSlXGAt8GShQ-FEB

Szukaj

Serwisy

ekonomiksu

doradztwo

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Logowanie