15Trzeba pamiętać o tragicznej przeszłości i urządzić nasz kraj, wspólny dom, aby już nigdy naród polski nie musiał dźwigać kajdan niewoli, głodu i tułaczki – te słowa, wypowiedziane niegdyś przez jednego z bialskich Sybiraków, 17 września, w rocznicę napadu ZSRR na nasz kraj, ponownie nabrały znaczącego wymiaru. Obchody tego wydarzenia rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w kościele NMP przy ul. Brzeskiej. Następnie uczestnicy uroczystości, w tym dyrekcja naszej szkoły wraz z młodzieżą, przemaszerowali pod Pomnik Sybiraków – tam, w hołdzie poległym, odśpiewano Hymn Sybiraków i złożono kwiaty. Podczas uroczystości przemówienia wygłosili zaproszeni goście oraz Prezes Zarządu Związku Sybiraków.

          Naszą szkołę reprezentowali uczniowie pod opieką p. Wiesława Kameckiego i p. Kamila Bebkiewicza: Kacper Żuk (kl.3l), Michał Sowiński (kl.3l), Aleksandra Jańczuk (kl.3e,) Anna Drygulska (kl.3e), Klaudia Derewiaka (kl.3e), Zuzanna Czech (kl.2s), Julia Beń (kl.2s), Weronika Mikołajczyk (kl.2g), Monika Krupska (kl.2m) i Kinga Charewicz (kl.3g).

Zdjęcia: Szkolne Koło Fotograficzne KADR - Tomasz Gustyn (kl.3f).