foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

121015229 364749594574005 5876695752945274041 n2 października 2020 roku w Centrum Charytatywno- Duszpasterskim w Siedlcach odbył etap ustny XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Zakres tematyczny konkursu obejmował: Księgę Liczb oraz 1 List do Koryntian wraz z wprowadzeniami, przypisami, komentarzami, a także słownikiem pojęć. W 1 Liście do Koryntian występuje najstarszy opis ustanowienia Eucharystii (1 Kor 11,23-26), który powstał ok. 55 roku. Św. Paweł odnosi do Eucharystii sformułowanie „Wieczerza Pańska” (1 Kor 11,20) ukazując jej wielką wartość dla wspólnoty korynckiej przeżywającej wewnętrzne konflikty i kryzysy.

Lektura Księgi Liczb oraz 1 Listu do Koryntian  pomogła pogłębiać w uczestnikach konkursu świadomość i wartość sakramentu Eucharystii oraz budzić pragnienie życia mocą Chleba zstępującego z nieba.

Uczennica naszej szkoły-  Klaudia Sibińska z klasy 3Tg, zajęła w nim I miejsce, zarówno w części pisemnej, która przeprowadzona została 29 września 2020 r. jak i w części ustnej. Klaudia przygotowywała do konkursu się pod opieką p. Agnieszki Brodackiej – Hordejuk.

         Konkurs skierowany był do tych uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu znajomości Pisma Świętego. W konkursie wzięło udział około 7 tysięcy uczniów z całego kraju. Konkursem na poziomie szkolnym w naszej diecezji zainteresowanych było 200 uczniów. Do etapu pisemnego zakwalifikowało się około 100. Test wyłonił 7 osób, które dostały się do części ustnej. Na tym etapie ich odpowiedzi oceniane były przez komisję  konkursową, w skład której wchodził ks. Rafał Pietruczuk – przewodniczący oraz pan Kamil Sulej.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i upominki.  Teraz przed Klaudią przygotowywania do etapu ogólnopolskiego, który zaplanowano na 12 października ( część pisemna ) oraz 27 października ( część ustna ) w Niepokalanowie.

Szukaj

Serwisy

rdk

ekonomiksu

doradztwo

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz