tegW ramach realizacji działań   projektowych  młodzież  ze szkolnej redakcji „ O klimat dbajmy i Ziemi pomagajmy”   wzięła udział w Internetowym Festiwalu Tygodnia  Edukacji Globalnej, który odbył się w dniach 16-19 listopada.

Festiwal  jest  częścią corocznej międzynarodowej akcji  edukacyjnej  organizowanej w celu zwrócenia uwagi na problemy o charakterze globalnym. Tematami  tegorocznego spotkania były: nierówność społeczna, zmiany klimatyczne, migracje oraz ochrona środowiska.

Wirtualny festiwal był interaktywnym spotkaniem  100  drużyn z całej Polski, które  uczestniczyły  w zabawie połączonej z nauką . Każda z drużyn  codziennie miała do wykonania  od 4 do 6  wirtualnych  zadań, które następnie zamieszczane były na specjalnie przygotowanej platformie. Wszystkie zadania miały  na celu zainspirowanie młodzieży do  pogłębienia  wiedzy na temat współzależności globalnych.

W przerwach między wykonywanymi zadaniami młodzież miała możliwość nawiązania kontaktów z pozostałymi uczestnikami zabawy oraz podzielenia się swoimi  przemyśleniami i odczuciami dotyczącymi poruszanych spraw.

W zabawie nie było przegranych, wszyscy zwyciężyli, a główną nagrodą było poszerzenie perspektyw i zdobycie wiedzy .

teg poster