foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

3W dniach 8 -10 kwietnia 2021 roku uczennica naszej szkoły - Klaudia Sibińska z klasy 3Tg- brała udział w zawodach III stopnia XXXI OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ: Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka, która została przeprowadzona w Poznaniu. Klaudia po raz kolejny wykazała się dobrym przygotowaniem oraz dużą ilością wiedzy i uzyskała tytuł finalisty.

Dzięki temu Klaudia uzyskała indeks na wybrane przez siebie uczelnie i kierunki.

Wśród nich są m.in.:

  1.  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (filologia polska, kulturoznawstwo, teologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, nauki o rodzinie, prawo kanoniczne- specjalność kanoniczno-cywilna, filozofia, historia sztuki, cywilizacja śródziemnomorska, muzeologia, filologia- spec. filologia klasyczna, filologia- spec. filologia włoska, informatyka, matematyka, fizyka, chemia)
  2.  Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie (teologia, nauki o rodzinie )
  3. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ( wszystkie kierunki z wyjątkiem kierunku psychologia oraz kierunków, na których obowiązuje egzamin wstępny)
  4. Uniwersytet Szczeciński ( teologia, nauki o rodzinie, italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem)
  5. Akademia Ignatianum w Krakowie (wybrany kierunek poza kierunkiem filologia angielska)
  6. Uniwersytet Opolski (nauki o rodzinie, teologia, turystyka i kultura śródziemnomorska)
  7. Uniwersytet Śląski (administracja, nauki o rodzinie, prawo, przedsiębiorczość, teologia)
  8. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (teologia, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, historia, turystyka historyczna, historia sztuki, ochrona dóbr kultury)
  9. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (wybrany kierunek).

Poza tym Klaudia otrzymała jeszcze inne nagrody rzeczowe i książkowe.

W przygotowaniach do XXXI OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ pomagała Klaudii p. Agnieszka Brodacka- Hordejuk.

Gratulujemy Klaudii kolejnego już sukcesu w tym roku szkolnym.

 

1

2

Szukaj

Serwisy

rdk

ekonomiksu

doradztwo

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz