1637673963790Panu Czesławowi Najdychorowi

Absolwentowi naszej szkoły, składamy serdeczne podziękowania

za przekazanie na rzecz szkolnej biblioteki wspaniałego księgozbioru

klasyki literatury pięknej.

Pan Czesław, zgodnie z wolą swojej zmarłej Siostry,

Pani Władysławy Najdyhor, absolwentki  Technikum Rachunkowości 

z 1953 r., przekazał ten cenny dar, który wzbogacił zasoby naszej biblioteki.

Szczere podziękowania składa

społeczność szkolna Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej