20211126 095400Wejście na rynek pracy, planowanie dalszej kariery edukacyjnej z pewnością nie należy do najłatwiejszych zadań, warto się dobrze do nich przygotować. Dlatego też, w dniu 26.11.2021 roku zainteresowani uczniowie  klas IV z naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach poświęconych planowaniu dalszej kariery zawodowej. W trakcie spotkania pani Aneta Doluk przedstawiła ofertę bezpłatnych usług Centrum Informacji i Kariery Zawodowej w Białej Podlaskiej,  przeprowadziła  badanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych. Ponadto omówiła sytuację na obecnym rynku pracy oraz przedstawiła wymagania stawiane przez pracodawców. Uczniowie mogli też samodzielnie skorzystać z różnego typu materiałów dostępnych  mediotece.

Dorota Stepiuk-Drewulska - szkolny doradca zawodowy