img 20211130 10014930 listopada uczniowie klasy 2aTP w zawodzie technik ekonomista poznali wymiar i  zasady udzielania pracownikom urlopu wypoczynkowego. Podczas lekcji nauczycielka, p. Barbara Randzio, wykorzystała tablicę interaktywną i przygotowane przez siebie ćwiczenia na platformie Wordwall.

Przedstawione w formie graficznej informacje są przez uczniów łatwiej przyswajane i mogły być później wykorzystane podczas wykonywania ćwiczeń interaktywnych. Każdy z uczniów mógł „zakręcić” kołem fortuny lub „położyć” swoją cegiełkę i w ten sposób utrwalić zdobytą wiedzę.