olimpiada ZUSKolejna edycja i kolejna szansa… Nasze uczennice z kl. 4 Ta i 3rTG Julia Zuzula, Marta Jakubowicz, Julia Glińska uczące się w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości, wezmą udział w etapie wojewódzkim. Zdobyły największą liczbę punktów w szkole i ze swoim wynikiem znalazły się w grupie 20 zespołów z województwa, które przechodzą do kolejnego etapu. Jednocześnie jest to czwarty wynik według rankingu!!!

Życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości w przygotowaniach!!!

 

Osoby zainteresowane tematyką ubezpieczeń społecznych i olimpiadą zapraszamy do kontaktu z p. Barbarą Randzio. Więcej informacji można również znaleźć na stronach:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/o-projekcie-lekcje-z-zus

https://www.facebook.com/pg/olimpiadaoubezpieczeniachspolecznych/posts/