received 479066153818262W tym roku szkolnym nasza szkoła po raz pierwszy włączyła się w bożonarodzeniową akcję, do której od 2013 r., zawsze w świątecznej atmosferze, zaprasza Fundacja Małych Stópek. Jej adresatami są zaprzyjaźnione instytucje takie jak: domy dziecka, domy małego dziecka, domy samotnej matki oraz hospicja. W grudniu uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Agnieszki Celmer, Wiolety Kuliczanki, Agnieszki Brodackiej- Hordejuk, Anity Jasieńczuk oraz p. Arkadiusza Staszewskiego zorganizowali zbiórkę potrzebnych artykułów. Zebrane rzeczy mają trafić do mam w trudnej sytuacji życiowej, oczekujących narodzin dzieciątka, a także podopiecznych organizacji, których dzieci pojawiły się już na świecie. Symbolem akcji jest specjalna „paczuszkowa” bombka.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w akcję i otwartość serca.